Indlæg

Onlinekursus - Find det næste her

Onlinekursus - Find det næste her

Synes du, at resiliens er et mystisk og svært tilgængeligt begreb, så tag et gratis onlinekursus.

Vejle: I 2017 blev Vejle Kommune en del af EPICURO-projektet (European Partnership for Innovative Cities within an Urban Resilience Outlook).

Det betyder, at de deltagende byer med udgangspunkt i FN’s internationale strategi for katastrofereduktion skal ruste sig til klimaforandringer i forhold til vand.

I forlængelse af det projekt har videns- og udviklingscenteret VIFIN udviklet et gratis onlinekursus om resiliens til borgerne.

– Urban resiliens kan virke som et mystisk og svært…

Læs hele artiklen om “Gratis onlinekursus om “Urban resiliens”” her: https://www.ugeavisenvejle.dk/ugeavisenvejle/Gratis-onlinekursus-om-Urban-resiliens/artikel/373169

Onlinekursus - Find det næste her

Onlinekursus - Find det næste her

Instituttet har lancereret et gratis online grundkursus i menneskerettigheder, som klæder dig på til at bruge menneskerettighederne i dit arbejde.

Hvad er det særlige ved økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder? Hvad vil det sige, at menneskerettighederne er universelle og udelelige? Hvad er forskellen på diskrimination og saglig forskelsbehandling? Og hvilke muligheder har din organisation for at arbejde med menneskerettighedssystemet?

Det er nogle af de mange spørgsmål, deltagerne på Institut for Menneskerettigheders nye online grundkursus i menneskerettighederne vil få svar på. Kurset er gratis og tilpasset medarbejdere i danske civilsamfundsorganisationer, som er i berøring med menneskerettighederne i deres arbejde. Det er det første danske online kursus i menneskerettigheder målrettet civilsamfundsorganisationer.

”Med kurset ønsker vi at klæde danske civilsamfundsorganisationer på til at arbejde endnu mere professionelt med menneskerettighederne. Det er vores erfaring, at en god forståelse for juraen bag menneskerettighederne giver organisationerne en større gennemslagskraft i deres arbejde,” siger Cecilia Decara, chefkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder. Hun tilføjer:

”Vi håber også, at vi med kurset kan bidrage til, at medarbejderne i de organisationer, der vælger at bruge kurset, får en fælles forståelse af menneskerettighederne og fremover kan se flere muligheder for, hvordan de kan styrke menneskerettighederne i Danmark inden for deres respektive arbejdsområder.”

Enkel og fleksibel indgang til den vigtigste viden

Instituttets nye online grundkursus er gratis og kræver ingen tilmelding. Kurset består af…

Læs hele artiklen om “Nyt online kursus til danske civilsamfundsorganisationer” og find det nye onlinekursus her: https://menneskeret.dk/nyheder/nyt-online-kursus-danske-civilsamfundsorganisationer

Onlinekursus - Find det næste her

Onlinekursus - Find det næste her

Allerede til september vil gymnasiet i Sisimiut tilbyde en række gymnasiale supplerings- og enkeltfag som fjernundervisning via computeren – såkaldt e-undervisning.

Gymnasiet i Sisimiut indleder et forsøgsprojekt, hvor det bliver muligt at få undervisning hjemmefra.

Projektet med supplerings- og enkeltfag skulle gerne munde ud i, at man fra næste skoleår, der starter i 2019 kan tilbyde nye studernende en 2-årige studieforberedende gymnasieuddannelse og den almindelige 3-årige gymnasieuddannelse hjemmefra.

De spændende initiativer fremgår af et paragraf 37 svar, som Naalakkersuisoq for Undervisning Vivian Motzfeldt har forfattet til Mikivsuk Thomassen.

Hjælp til dem med særlige behov

– Det at kunne tilbyde gymnasial undervisning som e-undervisning kan også komme til at hjælpe eksempelvis studerende med særlige behov, da undervisningen er kendetegnet ved megen struktur og ikke kræver fysisk samvær på samme måde som ved almindelig undervisning, fremgår det af svaret.

Vivian Motzfeldt oplyser også, at man…

Læs hele artiklen om “Gymnasie går i gang med fjernundervisning” her: http://www.sermitsiaq.ag/gymnasie-gaar-i-gang-fjernundervisning

Onlinekursus - Find det næste her

Onlinekursus - Find det næste her

Mere end 10.000 personer har nu gennemført det obligatoriske hygiejnekursus.

Tusindvis af staldmedarbejdere, chauffører og andre, der arbejder med levende grise, har gennemført et e-hygiejnekursus, der giver kendskab og redskaber til at undgå spredning af husdyr-MRSA.

Kurset har siden 1. januar været obligatorisk for en stor del af de ejere og ansatte, som håndterer levende grise. Det var forventet, at en samlet målgruppe på ca. 10.000 personer skulle gennemføre kurset i årets 1. kvartal. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Vigtigt kursus

Souschef i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard mener, at det er vigtigt for Fødevarestyrelsen at have fokus på, om de ansatte i bl.a. grisestaldene har været gennem kurset, når styrelsen kommer på stikprøvekontrol. Når man har gennemført kurset, skal man printe et kursusbevis, der viser, at kurset er klaret. 7.500 af dem, som har taget kurset, er folk, der arbejder i svinebesætninger. Det er forventet, at 9.300 ansatte i svinebesætninger skal gennemføre kurset. De 9.300 er baseret på en vurdering, så det er et usikkert tal, men der kan være ansatte, som endnu ikke har taget kurset.

– Vi skal være opmærksomme på, om der er styr på papirerne, når vi kommer på besøg. Det er et vigtigt kursus, og vi skal…

Læs hele artiklen om “Svinebønder tager godt i mod kursus” her: http://www.maskinbladet.dk/svinebrug/artikel/svinebonder-tager-godt-i-mod-kursus